@PLN UP3-Tsm #Proggress 75% Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285

 @PLN UP3-Tsm #Dokumentasi Proggress 75% atas Pekerjaan Pematangan Lahan seluas 2.600m2 yang terdiri atas Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285


#pematanganlahan #cutandfill #galianurugan #galian #urugan #perataan #pemadatan

Komentar