@PLN UP3-Tsm #Proggress 100% Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285

 

@PLN UP3-Tsm #Dokumentasi Proggress 100% atas Pekerjaan Pematangan Lahan seluas 2.600m2 yang terdiri atas Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285


Komentar