@PLN UP3-Tsm #Proggress 50% Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285

 


@PLN UP3-Tsm #Dokumentasi Proggress 50% atas Pekerjaan Pematangan Lahan seluas 2.600m2 yang terdiri atas Pekerjaan Galian, Urugan, Perataan dan Pemadatan Lahan | Info: Ph./WA 0899 899 8285

#pematanganlahan #cutandfill #galianurugan #galian #urugan #perataan #pemadatan

Komentar